1. Orderry
  2. Blog
  3. Updates
  4. Yeni Orderry Kontrol Paneli ile Tanışın

Yeni Orderry Kontrol Paneli ile Tanışın

update-dashboard.png (56 KB)

İşyeri sahibinin bir pilot ile birçok ortak noktası vardır - ikisi de karmaşık bir sistemi çalıştırır ve büyük ölçüdesorumluluk alır. İşadamları, "uçuşları" sırasında hızlı düşünmek ve kontrol paneline güvenmek zorunda oldukları acildurumlarla sık sık karşı karşıya kalırlar.

Bu nedenle, Orderry Kontrol Paneli’ni geliştirdik. Tüm önemli iş göstergeleri tek bir pencerede izlemek ve hızlı kararlar almak için çok önemli bir yönetim aracıdır. Görmek için ana menüdeki "Analiz > KontrolPaneli" sayfasına gidin.

orderry-dashboard.png (52 KB)

Kontrol Panelinde birkaç metrik grubu var: günlük, bu ay, son 30 gün ve sipariş durumlarına göre göstergeler. Orderry, metrik verilerinizi kartlara aktarır. Açıklamayı görmek için üzerlerine gelin.

Her karta daha ayrıntılı bakalım.

today.png (16 KB)

Bugünkü siparişler, içinde bulunulan gün başından itibaren oluşturulan siparişlerin sayısını gösterir.

Bugünkü satışlar, gün başından itibaren yapılan satışların sayısını ve tutarlarını gösterir.

Bugünkü müşteri ödemeleri kartı, gün başından itibaren "Hizmet, mal için müşteri ödemeleri" nakit akışı kalemi altında kasada (seçilen konumlar) yapılan toplam ödeme tutarını gösterir.

Müşteriye para iadesi kartı, gün başından itibaren "Müşteriye para iadesi" nakit akışı kalemi altında kasada (seçilen konumlar) yapılan toplam ödeme miktarını gösterir.

status-badges.png (18 KB)

Yeni, "Yeni" durum grubundan (o ana kadar) sipariş sayısını gösterir. Ayrıca kalan siparişlerin yüzdesini degörebilirsiniz. Durumları ve gruplarını "Ayarlar > Durumlar" sayfasında görebileceğinizi hatırlatırız.

Acil, "Acil" olarak işaretli (o ana kadar) sipariş sayısını gösterir.

Süresi geçmiş, termin tarihleri ihlal edilen (o ana kadar) siparişlerin sayısını gösterir.

Alacaklar kartı, "Tamamlandı" durum grubundaki (o ana kadar) sipariş sayısını gösterir.

Kasalardaki toplam para, tüm kasa kutularının (o ana kadar) toplam para tutarını gösterir.

in-work-lost-assigned.png (21 KB)

İşleme alınmış siparişler, durum gruplarına göre (o ana kadar) kapatılmamış sipariş sayısını gösterir. Butabloya bakarak en çok hangi siparişlere sahip olduğunuzu çok hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz.

Atanan uzmanlara göre siparişler çizelgesi, "Yeni" ve "İşlem sürüyor" durum gruplarından her uzmana (o anakadar) atanan sipariş sayısını gösterir.

Kaçırılan siparişler kartı, "Kaçırılan siparişler" durum grubundan (ay başından itibaren) sipariş sayısını gösterir. Yaygın kaçırılan sipariş nedenlerini belirlemek için bu metriği kullanın.

cash-flow.png (31 KB)

Bu grafik, şirketin nakit akışını ve oluşturulan tüm siparişleri (son 30 gün için) gösterir. Nakit akışı, müşteriye iadeleridahil olmak üzere tüm sipariş ve satış ödemeleridir.

created-won.png (59 KB)

Oluşturulan siparişler, oluşturulan siparişlerin sayısını (ay başından itibaren) ve önceki döneme göre artış veya düşüşü gösterir.

Kazanılan siparişler, sipariş durumu "Kazanılan" durum grubuna değiştirilen siparişlerin sayısı ve tutarını (aybaşından itibaren) gösterir.

Bu ayın geliri, ay başından itibaren "Hizmet, mal için müşteri ödemesi" nakit akışı kalemi altında kasada(seçilen konumlarda) yapılan ödemelerin toplam tutarını gösterir. Ayrıca, önceki döneme ait bu kalemaltındaki toplam ödeme tutarını gösterir.

Bu ayın müşteriye para iadeleri, ay başından itibaren "Müşteriye para iadesi" nakit akışı kalemi altında kasada(seçilen konumlarda) yapılan ödemelerin toplam miktarını gösterir. Aynı zamanda bu kalem altındaki öncekidönem için toplam ödeme tutarını de gösterir.

conversion-rating.png (50 KB)

Dönüşüm, başarıyla tamamlanan siparişlerin yüzdesini (ay başından itibaren) ve önceki döneme göre artış veya düşüşü gösterir.

Şirket derecelendirmesi, tüm kullanıcı derecelendirmelerinin ortalaması olarak hesaplanır (son 30 gün için). Bu kart da bir önceki döneme göre artışı veya düşüşü gösterir.

Ortalama sipariş makbuzu, tüm ödenmiş tamamlanan siparişlerin (son 30 gün için) ortalama tutarı olarak hesaplanır. Ayrıca bir önceki döneme göre artış veya düşüşü gösterir.

Ortalama satış makbuzu, tüm satışların ortalama tutarı olarak hesaplanır (son 30 gün için). Bu kart da bir önceki döneme göre artışı veya düşüşü gösterir.

Orderry Kontrol Paneli ile herhangi bir değişikliğe ayak uydurabileceğinizden ve gerektiğinde hızlı kararlar verebileceğinizden emin olabilirsiniz.

comments powered by Disqus