Połącz się z Google Contacts, aby zautomatyzować przepływ zamówień w Orderry.
Pilnuj wszystkich kontaktów i zapisuj je jako profile klientów

Eliminate potential inconsistencies

Uprość sposób zarządzania kontaktami
w CRM dzięki bezproblemowej
integracji z Google Contacts

 

Capture and share needed data fields from multiple rows

Zapomnij o ręcznym tworzeniu nowych profili klientów i organizuj ich przepływ do Orderry za pomocą integracji Zapier

 

Automatically pass along all the necessary contact information

Automatycznie przekazuj wszystkie niezbędne informacje kontaktowe
do profili klientów w Twoim CRM

 

Automatically keep each and every client profile

Automatycznie aktualizuj każdy profil klienta i jego dane bez dodatkowego wysiłku ze strony pracowników

Integracja z Google Contacts

Twórz nowe profile

Automatycznie dodawaj nowych klientów w Orderry podczas tworzenia nowego kontaktu w Google Contacts lub zaktualizuj dane w istniejącym.

Bądź na bieżąco

Zapomnij o przełączaniu pomiędzy Google Contacts a CRM. Skorzystaj z integracji Zapier, aby zautomatyzować swoją pracę i natychmiast zapisywać dane kontaktowe jako nowy profil klienta w Orderry.

Dostosuj dane

Przestań gubić szczegóły. Skonfiguruj integracje z Zapier, wybierz niestandardowe pola w profilach klienta Orderry i miej wszystkie dane z Google Contacts automatycznie zapisywane w Twoim CRM.

Jak połączyć Google Contacts z zamówieniami w Orderry

 

  1. Wybierz konto Google, z którym chcesz się połączyć
  2. Zarejestruj się w Zapier i rozpocznij pracę
  3. Wybierz niestandardowe pola w Google Contacts, z których chcesz wysyłać dane
  4. Wybierz niestandardowe pola w Orderry, do których będziesz je otrzymywał
  5. I to wszystko! Teraz nowe profile klientów będą tworzone automatycznie.
  1. Orderry
  2. Integracje Orderry
  3. Integracja programu Orderry z Zapier
  4. Google Contacts + Orderry Integracja