Połącz się z arkuszami Google, aby zautomatyzować przepływ pracy w Orderry.
Przestań marnować czas na rutynę!

 

Eliminate potential inconsistencies

Zapobiegaj błędom i przyspieszaj
codzienny przepływ pracy,
eliminując ręczne wprowadzanie
danych i czynnik ludzki

 

Forget about checking, updating, and copy-pasting Google Sheets

Zapomnij o własnoręcznym wielokrotnym sprawdzaniu, aktualizowaniu, kopiowaniu i
wklejaniu danych z Google Sheets

 

Capture and share needed data fields from multiple rows

Przechwytuj i udostępniaj dane
z odpowiednich wierszy i kolumn,
aby zaoszczędzić czas w ciągu dnia

 

Manage enormous amounts of potential customers

Zarządzaj ogromnymi ilościami potencjalnych klientów i zgłoszeń, automatycznie przetwarzając
je na zlecenia i kontakty

Integracja z Google Sheets

Twórz nowe kontakty

Połącz Zapier i Orderry z Google Sheets, aby automatycznie wysyłać dane nowych potencjalnych klientów do jednolitej bazy danych. W przypadku połączenia z innymi aplikacjami wiele innych zadań z arkuszami kalkulacyjnymi również można zautomatyzować.

Bądź na bieżąco

Szybko zbieraj przychodzące zgłoszenia i kontakty z Google Sheets, automatycznie rejestruj istotne informacje i twórz nowe zlecenia w swoim CRM.

Dostosuj dane

Usprawnij przepływ pracy za pomocą formularzy online. Wybierz kolumny arkusza kalkulacyjnego Google i pola w Zleceniach, Zgłoszeniach lub kartach klientów w Orderry, aby automatycznie synchronizować dane.

Jak połączyć Google Sheets z Orderry

  1. Wybierz strony w Google Sheets, które chcesz połączyć z programem
  2. Zarejestruj się, aby założyć konto w Zapier i rozpocząć
  3. Wybierz niestandardowe pola w Google Sheets, z których chcesz wysyłać dane
  4. Wybierz niestandardowe pola w Zleceniach lub Leadach Orderry, do których chcesz wysyłać dane
  5. Gotowe! Teraz dane będą wysyłać się automatycznie.

  1. Orderry
  2. Integracje Orderry
  3. Integracja programu Orderry z Zapier
  4. Integracja Google Sheets z Orderry