Zarządzanie Sprzedażą Orderry usprawnia Twoją sprzedaż


payments.svg (2 KB)

Ustaw i monitoruj ceny
produktów i usług

cash.svg (3 KB)

Twórz faktury i sprawnie
realizuj sprzedaż

receipt.svg (5 KB)

Drukuj paragony fiskalne i czeki sprzedaży oraz zapisuj historię płatności

conversion.svg (3 KB)

Analizuj dochody
i wyniki pracowników


Funkcje, jakie otrzymujesz wraz z Zarządzaniem Sprzedażą Orderry

Skracaj czas dodawania produktów i usług

Dzięki Zarządzaniu Sprzedażą Orderry, możesz importować swoje produkty i usługi z pliku Excel. W ten sposób uzupełnienie zapasów, ustawienie księgowości seryjnej oraz przechowywanie adresów to kwestia kilku kliknięć.


Ponadto możesz swobodnie tworzyć kategorie i podkategorie do wygodnego zarządzania swoimi produktami. Następnie możesz ich użyć do wykonywania zbiorczych działań: drukowania etykiet oraz przesyłania i sprzedawania swoich produktów w dużej ilości.

Wygodne zarządzanie cenami i zniżkami

Możesz ustawić wiele rodzajów cen dla jednego produktu: sprzedaż detaliczna, naprawa, ceny specjalne. Umożliwia Ci to skonfigurowanie różnych marż sprzedaży, które Orderry zastosuje automatycznie.


Jest to bardzo wygodne, ponieważ możesz wybrać cenę z tej listy przy sprzedaży lub odpisie. Co ważniejsze, Zarządzanie Sprzedażą Orderry pozwala Ci nadawać jednorazowe oraz stałe zniżki dla klientów celem zwiększenia ich lojalności.

Umieść wszystkich swoich klientów i dostawców w jednej bazie danych

Zapisuj informacje o klientach i dostawcach w jednej bazie danych Orderry. Daje Ci to możliwość uzyskania danych związanych z klientem podczas połączeń telefonicznych w CRM i zbudowania silnej relacji z klientem.


Ponadto przechowywanie wszystkich klientów i dostawców w jednej bazie danych jest wygodnym sposobem zarządzania swoimi kontaktami biznesowymi. Dzięki temu przekazywanie zleceń między oddziałami firmy jest proste i bezpieczne.

Gotowe szablony zleceń i sprzedaży oraz karty klienta

Orderry udostępnia szeroką gamę gotowych szablonów. Szablony zleceń i sprzedaży zawierają już wszystkie potrzebne pola i automatycznie uzupełniają większą część informacji. Możesz tworzyć, edytować i usuwać swoje szablony. Dostosowywanie w Zarządzaniu Sprzedażą usprawnia Twoje procesy biznesowe i automatyzuje procedurę sprzedaży.

Analizuj swoje dochody i wydajność pracowników

Analizuj kluczowe wskaźniki swojej firmy w Panelu Menadżera. System raportowania Orderry umożliwia uruchamianie wielu raportów:

  • Raport Salda Zapasów
  • Raport Obrotu Produktami
  • Raport Płac
  • Raport Dochodów
  • Raport Zleceń
  • Raport Sprzedaży.


Analizuj wydajność swoich pracowników i odkrywaj te sfery biznesu, które można poprawić.

Przeczytaj także
Long-Term Relationships With Customers Without CRM Software?

5 sekretów zarządzania relacjami z klientami za pomocą CRM

0
Basic integration with WhatsApp and Viber

Integracja Orderry z WhatsApp i Viber

0
Critical Reasons to Implement Customer Relationship Management for Small Businesses

System CRM: czym jest i jak ulepsza zarządzanie relacjami z klientami

0

  1. Orderry
  2. Funkcje Programu Orderry
  3. Zarządzanie Sprzedażą