Pol
 1. Orderry
 2. Blog
 3. Updates
 4. Aktualizacja magazynu w Orderry. Nowy edytor towarów i kategorii

Aktualizacja magazynu w Orderry. Nowy edytor towarów i kategorii

update-products-categories-editor.png (55 KB)

Drodzy przyjaciele, kontynuujemy nasz maraton aktualizacji, a dziś wszystkie zmiany dotyczą zarządzania inwentarzem w Orderry:

 •         zmiana ustawień inwentarza na stronie "Ustawienia > Magazyny";
 •         przenoszenie kategorii poprzez przeciąganie i upuszczanie;
 •         tworzenie produktów bezpośrednio w kategoriach;
 •         korzystanie z wyszukiwania po filtrze według kategorii;
 •         widok numerów seryjnych na karcie produktów w zakładce "Zapasy".

Czytaj dalej, aby o wszystkim dowiedzieć się więcej 👇

Ustawienia przenoszenia magazynu

Kiedy chcesz wnieść do domu coś nowego i istotnego, często musisz wszystko w nim przestawić, aby zmieścić nową rzecz w dobry sposób. Tak samo jest u nas. Teraz w bocznym menu Orderry jest strona "Ustawienia > Magazyny", na której możesz:

 •         tworzyć nowe i edytować istniejące magazyny;
 •         włączać i wyłączać lokalizacje składowania;
 •         ustawić szablon numeru seryjnego.

Edytor produktów i kategorii

Święte miejsce nigdy nie jest puste, dlatego teraz na stronie Magazyn, zamiast zakładki z ustawieniami, znajduje się zakładka "Produkty i kategorie", która zawiera dwie tabele: kategorie i produkty.

products-and-categories-en.png (36 KB)

Updated category tree

Yes, now you can simply drag and drop existing product categories with the mouse button to change their hierarchy. 🎉

draggin-categorie-en.gif (305 KB)

New categories are still being created with the "+ Category" button. But note that now you have a field for choosing a parent category, and it's searchable. And to edit or delete an existing category, just double click on it. Simply put, fewer buttons – more features.

new-category-en.gif (257 KB)

Also in the table of categories, in addition to the names, now there is also a column with the product quantity. When you click on a category the table on the right displays a list of these products.

products-in-categories-en.gif (117 KB)

And if you click on the quantity, then you will go to the "Inventory > Stock" page with the category filter already applied. Here, too, it became more convenient to work with the filter, because it's searchable now.

Creating a new product

Previously, new products could be created only during posting or by importing them. And these methods have not gone anywhere, but now on the page "Inventory > Products and Categories" there is also a miracle button "+ Product". Just select a category in the left table to make the "Category" field in the product creating dialogue already filled in.

new-product-en.gif (159 KB)

Speaking of imports. The product import and export buttons have also moved. Now, on the "Inventory > Stock" page, you can upload only the list of residues, and the import and export buttons are located on the "Products and Categories" page. In addition, you can filter products in the table by stock availability barcode. Also, you can use bulk actions "Export", "Change category", "Add barcode", and "Price tag printing".

Serial numbers on the "Stock" tab in the product card

Now in the card of a serial product on the "Stock" tab, you can see bins (if Bin location is enabled) and a list of serial numbers. And when you click on the serial number, of course, the Product unit passport opens.

serial-numbers-stock-en.png (16 KB)

Also in this update, we fixed some bugs in the work of Orderry. Friends, as you can see, we have gained acceleration and will do our best not to slow down. And feedback helps us in this, so we are waiting for your comments 💙

comments powered by Disqus