Poszerzone możliwości działań w kasach i magazynach

Automatyzacja procesów w firmie jest potrzebna, aby zaoszczędzić czas i rozwijać biznes. Ale dodatkowo też pozwala zmniejszyć możliwość błędów i sprawić, że procesy biznesowe będą przejrzyste i bardziej kontrolowane.

Właśnie w tym celu została zrobiona dzisiejsza aktualizacja Orderry — konfiguracją dopuszczonych działań w magazynach i kasach, która pozwala:

  • elastyczne skonfigurować dostęp pracowników;
  • lepiej dostosować Orderry do swoich procesów biznesowych;
  • zmniejszyć wpływ czynniku ludzkiego;
  • zobaczyć bardziej realistyczny obraz ruchu pieniędzy i towarów.

Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo.

Dopuszczone działania w kasach

Wcześniej: można było dać pracownikowi dostęp do kas i skonfigurować usprawnienia na wszystkie kasy naraz.

Teraz możesz elastycznie konfigurować dozwolone działania i operacje na dwóch poziomach: samej kasy i osobno dla każdego pracownika.

W tym celu podzieliliśmy okno dialogowe ustawień kasy na 2 zakładki: „Ogólne” i „Dostęp”. W ustawieniach ogólnych możesz skonfigurować dozwolone diałania i operacje dla kasy:

  • widzieć saldo i przepływ pieniędzy w kasie;
  • przyjmować i przemieszczać pieniądze do kasy;
  • wydawać i przemieszczać pieniądze z kasy.

 
Dopuszczone działania w kasach
 
W zakładce „Dostęp” możesz punktowo rozszerzyć lub zawęzić uprawnienia dla każdego pracownika, dwukrotnie po nim klikając. W wyskakującym okienku wszystkie działania, które są dozwolone dla kasy, będą dozwolone dla pracownika. Możesz skonfigurować osobiste ustawienia dostępu lub zezwolić na wszystkie działania i operacje, nawet jeśli są wyłączone w ogólnych ustawieniach kasy.
 
w ogólnych ustawieniach kasy
 

Jak korzystać z tych ustawień kasy?

Jednym z przykładów jest internet acquiring. Ponieważ nie jest to ani płatność kartą, ani gotówką, zwykły pracownik nie musi wiedzieć, ile pieniędzy jest na bieżącym rachunku. Możesz więc wyłączyć wyświetlanie salda w ogólnych ustawieniach kasy. Jednocześnie kierownik lub właściciel firmy lub lokalizacji może mieć taki dostęp – można to włączyć dla konkretnego pracownika w zakładce „Dostęp”.

Ponadto pracownicy nie mogą wydawać pieniędzy z bieżącego rachunku, więc w ogólnych ustawieniach kasy można wyłączyć „Wydatki” w transakcjach wychodzących, aby zapobiec pomyłkom spowodowanym czynnikiem ludzkim.
 
Jak korzystać z tych ustawień kasy?
 

Na przykład można skonfigurować dostęp w taki sposób, aby wszyscy menedżerowie mogli wpłacać pieniądze do kasy, ale tylko menedżer wyższego szczebla mógł je wydawać.
 
menedżer wyższego szczebla mógł je wydawać
 

Dopuszczone działania w magazynach

Zaawansowane ustawienia dostępu do magazynów pomogą Ci nie tylko lepiej kontrolować pracowników, ale także dostosować operacje do rzeczywistych procesów logistycznych. Ta funkcja działa dla magazynów w ten sam sposób, co dla kas: możesz ustawić dozwolone działania i operacje magazynowe na dwóch poziomach.

W oknie dialogowym tworzenia lub edycji magazynu na zakładce „Ogólne” możesz skonfigurować wszystkie dozwolone działania i operacje:

  • zobaczyć resztki towarów w magazynie;
  • przyjmować, przemieszczać lub zwracać towary na stan magazynowy;
  • spisywać na straty, dodawać do zamówień lub sprzedaży, zwracać towar z magazynu do dostawcy.

 
Dopuszczone działania w magazynach
 
A w zakładce „Dostęp” możesz ustawić indywidualne uprawnienia dla każdego pracownika podobnie do konfiguracji dostępu do kas.
 
zakładce „Dostęp” możesz ustawić indywidualne uprawnienia
 

Przykład nr 1. Rozdzielasz magazyn części używanych w zamówieniach i magazyn towarów, przeznaczonych do sprzedaży w sklepie. W takim przypadku w ustawieniach magazynu części zamiennych należy zezwolić na dodawanie towarów do zamówienia i zabronić dodawania ich do sprzedaży (odwrotnie dla magazynu sklepu). Zgodnie z tymi ustawieniami w oknach zamówień i sprzedaży pracownicy będą mogli wybrać tylko te magazyny, do których mają odpowiednie uprawnienia.
 
wybrać tylko te magazyny, do których mają odpowiednie uprawnienia
 

Przykład nr 2. Masz osobny magazyn na towary z wadami. W takim przypadku w operacjach przyjęć na stan magazynowy można zezwolić tylko na przemieszczenie i zwrot od klienta, a w operacjach wychodzących —  spisanie na straty, zwrot do dostawcy i przemieszczenie (w przypadku, gdy towar nie miał wad lub wada była nieznaczna). We wszystkich innych magazynach możesz zakazać spisanie towarów lub ich zwrot.
 
możesz zakazać spisanie towarów lub ich zwrot
 

Zgodnie z takimi ustawieniami, w przypadku przyjęć na stan magazynowy, magazyn towarem z brakami będzie niedostępny, a zwrot do dostawcy lub spisanie na straty, przeciwnie, może być zrobiony tylko i wyłącznie do niego.
 
zwrot do dostawcy lub spisanie na straty, przeciwnie
 

Przykład nr 3. Chcesz, aby pracownicy jednej lokalizacji mogli zobaczyć resztki towarów w magazynie innej lokalizacji. Ale jednocześnie nie powinni mieć możliwości zmiany stanu tego magazynu, ponieważ odpowiada za to inny pracownik.

W takim przypadku wystarczy nadać tym pracownikom prawo tylko do przeglądania resztek magazynowych poszczególnej lokalizacji. Aby przenieść towary do swojego magazynu, będą musieli skontaktować się z odpowiedzialnym pracownikiem.
 
będą musieli skontaktować się z odpowiedzialnym pracownikiem

Dzięki temu możesz zapewnić prawidłowy proces przemieszczania towarów, a następnie zobaczyć prawdziwy obraz ich przemieszczania.

Takich przypadków jest o wiele więcej.

W jakich planach taryfowych będą dostępne nowe funkcje?

Zaawansowane ustawienia dopuszczalnych działań w magazynach i kasach są przeznaczone dla planów taryfowych Biznes i Maksimum. Ale do końca lata są dostępne we wszystkich planach taryfowych. Więc teraz wszyscy użytkownicy Orderry mogą bawić się nowymi ustawieniami i zobaczyć, jak działają. Od 1 października wejdą w życie ograniczenia planów taryfowych.

Zmiana szerokości kolumn we wszystkich tabelach raportów

Aktualizując funkcji programu nie zapominamy też o ulepszeniach interfejsu. Teraz możesz zmienić szerokość kolumn we wszystkich raportach za wyjątkiem raportu Wynagrodzenia. Po prostu przeciągnij krawędź nagłówka kolumny i ustaw ją tak szeroko, jak chcesz.
 
Zmiana szerokości kolumn we wszystkich tabelach raportów
 

Kategorie usług

Rozumiemy, że w zależności od wielkości i specjalizacji firmy, lista usług firmy może obejmować setki, a nawet tysiące pozycji. Praca z wspólną listą w tym przypadku nie jest zbyt wygodna. Dlatego możesz teraz kategoryzować wszystkie usługi w sposób, jak kategoryzujesz pozycje magazynowe. Ponadto kategoria odzwierciedla się też w dokumentach eksportu/ importu listy usług.
 
Kategorie usług
 

Aby rozdzielić usługi i prace na kategorie, wybierz je na liście i użyj akcji grupowej "Zmień kategorię". Możesz również wyeksportować listę usług, umieścić kategorie w pliku eksportu w odpowiednim miejscu i zaimportować go z powrotem.

Łączenie duplikatów wyrobów

Duplikaty mogą pojawiać się z różnych powodów. W tym przy przejściu na używanie wyrobów, ponieważ wcześniej pracownicy mogli wpisać nazwy marek lub modeli z literówkami, a także po prostu niewłaściwie wpisywać wyroby w zamówieniach.

Ale najważniejsze jest to, że teraz możesz pozbyć się duplikatów za pomocą grupowego połączenia, a historia zleceń i przemieszczeń będzie przechowywana w jednym dokumencie.

W tym celu zaznaczamy je przyciskiem wyboru na stronie "Magazyny > Towary", w "Więcej działań" klikamy "Połącz" i wybieramy jeden element, do którego wszystkie duplikaty zostaną przypisane.
 
Łączenie duplikatów wyrobów
 

W ten sposób możesz uporządkować zapasy wyrobów i pilnować pełną historię obsługi i przemieszczania każdego z nich.

Oprócz wszystkich powyższych nowości naprawiliśmy również inne błędy w pracy Orderry. I to tyle. Sprawdź nowe możliwości i usprawnij procesy wewnętrzne w swojej firmie, a my z przyjemnością posłuchamy, jak Ci się to udało w komentarzach i czacie wsparcia technicznego.

comments powered by Disqus