Nowe możliwości finansowe w Orderry

Drodzy klienci! Bilans oraz Wzajemne rozrachunki z kontrahentami — jeden z najważniejszych celów w aktualizacjach Orderry ubiegłego roku. Osiągnęliśmy go! Więc oto są szczegóły. 

Strona "Finansy" 

Po pierwsze, zwróć uwagę na to, że w głównym menu strona "Opłaty" jest przemianowana na "Finanse". Dla wszystkich użytkowników z pełnym dostępem pojawia się strona "Finanse > “Wzajemne rozrachunki", gdzie możesz zobaczyć ogólny bilans Swojej firmy po przeliczeniu operacji płatniczych za cały okres użycia Orderry.

Strona "Finansy"

Tabelę finansów można filtrować ze względu na klientów i dostawców, a dane finansowe odzwierciedlają się w trzech kolumienkach:

Należności — suma każdego klienta/dostawcy, którą on powinien Twojej firmie po przeliczeniu wszystkich poprzednich operacji w Orderry. Czyli klienci mogą być powinny opłatę za zamówienie czy sprzedaż, a dostawcy, na przykład, mogą być powinni dostawę towaru, za który wniosłeś przedpłatę.

Mój dług — suma, którą Twoja firma powinna klientom i dostawcom. Na przykład, klient wniósł przedpłatę za zamówienie, albo dostawca już dostarczył towar, za który jeszcze nie wniosłeś wpłaty. Ogólnie mówiąc, to jest ta suma, z którą powinieneś być moralnie gotowy rozstać się: nadać klientowi usługę lub towar na wskazaną sumę, czy wypłacić dług dostawcy. 

Bilans — ogólny bilans firmy i oddzielny po każdym osobnym kliencie/dostawcy, który rozlicza się po prostej formule: "Powinności" - "Długi" = "Bilans". W wyniku zobaczysz, w jakim stanie finansowym znajduje się Twoja firma.

Bilans klienta i dostawcy 

Na kartce klienta czy dostawcy zobaczysz nową wkładkę "Bilans", która pokaże, ile sobie wzajemnie powinniście. Co więcej — w tabeli będzie odzwierciedlana historia wszystkich operacji pieniężnych.

Bilans klienta i dostawcy 

W razie konieczności możesz skorygować bilans dwoma sposobami. Pierwszy sposób jest bardzo prosty —  wpisz potrzebną liczbę, i to wszystko. Drugi sposób jest dla tych, którzy prowadzą wzajemne rozrachunki z kontrahentami, tworząc dla każdego oddzielną kasę. Na życzenie możesz wybrać na liście kasę, aby wykorzystać istniejącą w niej sumę dla korygowania bilansu. Orderry przeliczy znaczenia i pokaże nowy bilans, a kasa kontrahenta po korygowaniu stanie się wirtualną.

W razie konieczności możesz skorygować bilans

Wirtualne kasy 

Teraz dowolną kasę firmy czy lokalizacji (gotówkową czy bezgotówkową) można zrobić wirtualną. Co to znaczy? Wirtualne kasy dają możliwość zanotować wpłaty i wydatki środków pieniężnych, lecz nie biorą udział w finansowej sprawozdawczości firmy. Również takie kasy nie wolno fiskalizować.

Zaliczenie wpłaty na konkretny dług

Bilans w Orderry pozwala przyjmować płatności z zamówień i sprzedaży, zaliczając je na konkretny dług. Jeśli klient jest już powinien firmie, to suma jego długu zwiększy się. Jeśli Twoja firma powinna klientowi, przy takim sposobie rozliczania dług zmaleje.

Zaliczenie wpłaty na konkretny dług

Również teraz w oknie przeglądu zamówienia, które znajduje się w jednym z roboczych statusów, na stronie "Opłaty" zmienił się przycisk: "+ Przedpłata" dla wnoszenia środków pieniężnych do kasy z odpowiednim opisem i "- Wypłata" dla wydatku środków na zamówienie, (na przykład, dla zwrotu przedpłaty). Jeśli zamówienie znajduje się w jednym ze statusów wykonanych, to zobaczysz tylko przycisk "+ Opłata", który pozwoli przyjąć opłatę za zamówienie.

Prawa dostępu

Jeśli nie widzisz Bilansów i Wzajemnych rozrachunków z kontrahentami, oznacza to, że nie masz odpowiednich praw dostępu. Żeby je uzyskać, otwórz dialog redagowania roli na stronie "Ustalenia > Pracowniki" i włącz wszystkie prawa:

  • "Może zaliczać wpłaty na konkretny dług" w grupie "Ogólne";
  • w podgrupie "Wzajemne rozrachunki" z włożonymi prawami "Może widzieć wzajemne rozrachunki" i "Może eksportować wzajemne rozrachunki" w grupie "Finanse";
  • "Może widzieć bilans klienta" i "Może korygować bilans klienta" w grupie "Klienci".

Prawa dostępu

Dalej w planach mamy: wzajemny rozrachunek z współpracownikami, możliwość drukowania paragonów fiskalnych zaliczek i przedpłat. I jak zawsze, czekamy na feedback w komentarzach lub czacie pomocy technicznej. Idźmy do przodu razem ?

comments powered by Disqus