1 min

Orderry przedstawia niestandardowe katalogi

Orderry stawia na pełną elastyczność, jeśli chodzi o prowadzenie swojego biznesu usługowego. Dzięki nowej aktualizacji Orderry stało się jeszcze bardziej elastyczne i konfigurowalne. Przyspieszy to Twoją firmę i pozwoli na wygodniejszą automatyzację procesów.

Omówmy szczegółowo zaawansowane funkcje katalogu.

Katalogi niestandardowe

W nowej wersji aplikacji możesz wykonywać znacznie więcej czynności w swoich katalogach Orderry:

  •         Tworzenie własnych katalogów;
  •         Łączenie nowych i istniejących katalogów z polami zamówienia i formularza klienta;
  •         Osobna konfiguracja wyświetlania elementu katalogu w różnych lokalizacjach;
  •         Edycja i usuwanie istniejących katalogów;
  •         Usuwanie elementów z wielu katalogów za pomocą kilku kliknięć.

Wszystkie te czynności (poza wiązaniem katalogów) możesz wykonać na stronie "Ustawienia > Katalogi".

Tworzenie katalogów niestandardowych

Wypełnij dowolne pola formularza w zamówieniach i klientach, co jest bardzo łatwe w nowym Orderry. Oto jak możesz to zrobić:

1. Utwórz katalog niestandardowy na stronie ustawień. Mogą to być tkaniny i materiały do produkcji odzieży lub jakikolwiek inny podmiot gospodarczy;

Tworzenie katalogów niestandardowych

2. Ręcznie dodaj elementy katalogu lub prześlij je za pomocą pliku Excel;

Ręcznie dodaj elementy katalogu

3. Powiąż katalogi z polami niestandardowymi na stronie "Ustawienia > Edytor". Możesz powiązać katalogi z tekstem, polami tekstowymi i listami wartości.

Powiąż katalogi z polami niestandardowymi

To wszystko. System ma  teraz listę wartości, z których można wybierać podczas wypełniania niestandardowych pól zamówienia.

Edycja katalogów

Naciśnij ikonę edycji obok nazwy katalogu, aby otworzyć okno dialogowe edycji katalogu.

Możesz tutaj edytować nazwę katalogu, opis i usunąć katalog (musisz najpierw usunąć wszystkie jego elementy). Użyj okna dialogowego katalogu, aby dowiedzieć się, które pola niestandardowe używają tego katalogu.

Edycja katalogów

Zarządzanie elementami katalogu

Możesz teraz wybrać docelowe lokalizacje dla katalogów, a nie tylko edytować elementy katalogu. Oto dlaczego jest to istotne: wyobraź sobie, że masz oddzielne lokalizacje, w których naprawia się odpowiednio tylko smartfony, komputery i urządzenia domowe. W takim przypadku będziesz potrzebować marki Samsung we wszystkich swoich lokalizacjach, podczas gdy Apple nie ma znaczenia dla lokalizacji urządzeń domowych.

Orderry umożliwia Ci skonfigurowanie użycia katalogu dla każdej Twojej lokalizacji osobno.

Zarządzanie elementami katalogu

Tabela ma teraz również kolumnę z polem wyboru, która umożliwia zaznaczanie pojedynczych, wielu lub wszystkich elementów katalogu i usuwanie ich zbiorczo.

Pamiętaj: Usunięcie elementu katalogu eliminuje jego wartość w istniejących polach listy wartości. Jednocześnie nie wpływa na tekst i pola tekstowe.

Usunięcie elementu katalogu eliminuje jego wartość

Skonfiguruj własne katalogi, aby przyspieszyć obsługę swoich klientów i przetwarzanie zamówień za pomocą Orderry.

comments powered by Disqus